A. Rasimavičius / Sostinės dienos

אירועי סתיו

כשאנחנו חוזרים לעיר מהחוף, האגמים, בתי הבתים שלנו, והאוהלים שלנו, כולם שזופים ונטענים, אנו צוללים ראשונים לתרבות. הערים שלנו מהדהדות בתיאטרון ומוזיקה טובה, והגלריות פותחות את דלתותיה לרווחה כדי להציג את היצירות המשובחות שנוצרו במהלך הקיץ. הסתיו הוא זמן לתרבות, ובסתיו התרבות יוצאת לרחובות - היא צבעונית והיא מורידה את נשימתך. זה פוקח את עיניכם ואת רגשותיכם, ומוטמע בחוויה שלכם, ומשחרר את שמחת היצירתיות. בוא ניכנע לזה עם האירועים הטובים ביותר.