N.Žilinskaitė / Gatvės muzikos diena

אירועי האביב

כאשר הימים בליטא מתבהרים וגשמי האביב שוטפים את אבק החורף, אנו מתחילים להתכונן לערבים ארוכים בחוץ. במות הרחוב מקדמות בברכה את מי שמשאיר את אולמות החורף מאחור, שירה, ג'זז ופיטום גיטרות. אומנות, עיצוב, פולקלור, לינדי הופ, סוטארטינים, בלוני אוויר חם וילדים צועקים משמחה יוצאים לרחובות. מהדהד בכלי נגינה וקולות מגוונים, יום מוסיקת הרחוב מתרחב מווילנה - למחוזות אחרים בליטא, לטביה ואוקראינה, ועם הדים בגאורגיה, אנגליה ואירלנד. בקובנה, ימי ההנזה מטפחים מסורות וקרבות אבירים ישנות, גדת הנמונאס מכוסה עפיפונים צבעוניים, ורצים, הולכים, רוכבי אופניים ומרימי משקולות נושמים עמוק פנימה. אי אפשר לעמוד בפני קריאת האביב!