A. Aleksandravičius

מסלולי טיול חינוכיים

איך להרגיש קרוב יותר לטוהר הטבע בליטא, איך לגעת בו, להריח אותו, לטעום אותו? נסה מסלול חינוכי! אל תמהרו - בחרו יותר ממאה וחמישים שבילים קוגניטיביים שהוקמו בפינות היפות ביותר של ליטא. בהליכה לאורך אותם שבילים, לא רק שתראו את חפצי הטבע המעניינים ביותר, אלא גם תשמעו מיליוני צלילים של היער הליטאי, תפזרו את תעלומת שטחי הרטיבות, וברגע של נחת התרעננו במים מהנחלים או המעיינות שלנו.