A. Aleksandravičius

אמנות בת-זמננו

האמנות היא כוח של שינוי, והיא משנה גם את פניה של ליטא. הליטאים מעריכים אמנות עכשווית - האמנות המודרנית שלנו הייתה עדה לתקופות של פריחה וגאות יצירתית אך גם לשתיקה קפואה ולניסיונות אמיצים לשחות נגד הזרם. מודרניזם משעשע מהתקופה שבין המלחמות, המציאות הקודרת של התקופה הסובייטית, יצירות המופת של תקופת ההפשרה של חרושצ‘וב והבזקי יצירתיות אמנותית המשקפים את העולם בן-זמננו יוצרים יחדיו מרחב אמנותי אשר אינו תחום במוזיאונים ובגלריות. הוא יוביל אתכם, יפעיל אתכם ויזמין אתכם להכיר את העולם התרבותי המופלא הזה.