Międzynarodowy festiwal sztuki i muzyki „Centras“ w Kownie

Organizowany w Kownie międzynarodowy festiwal sztuki i muzyki „Centras“ jest jednym z najważniejszych wydarzeń reprezentujących Kowno, na którym wykazuje się możliwości nowoczesnych technologii i różnych dziedzin sztuki. Zachęcany do poszukiwania nowych sposobów tworzenia dla współczesnej twórczości  festiwal „Centras“ odwiedzającym przedstawia technologie informacyjne jako narzędzia twórcze.

Comments