To święto jest popularne na całym świecie. Według legendy Św. Walenty był duchownym, którego cesarz Klaudiusz II wtrącił do więzienia za zdradę – samowolę wobec prawa (w ramach interesu państwowego cesarz zakazał zawierania małżeństwa, jednak ksiądz Walenty potajemnie udzielał ślubu). Papież Gelazjusz  w roku 496 dzień 14 lutego ogłosił świętem Walentego. Co roku w dniu Walentynek cała Litwa wypełnia się mnóstwem imprez i koncertów, poświęconych dniu miłości.

Comments

-8°