Inauguracja sezonu letniego w Trokach, podczas której są organizowane liczne imprezy i kiermasze wyrobów ludowych przygotowanych przez rzemieślników.
 
-5°