Transgraniczny Maraton Przyjaźni „Druskienniki – Grodno 2015”

-7°