Transgraniczny Maraton Przyjaźni „Druskienniki – Grodno 2015”

-8°