„Refleksje nad historią Parku Biruty”, w każdy czwartek