Sympozjum poświęcone sztuce szkła jest pierwszym międzynarodowym wydarzeniem tego typu. Pokazom artystów tworzących w szkle towarzyszy muzyka jazzowa.
 
-8°