Podczas trwania festiwalu prezentowane są informacje związane z lokalnymi wydarzeniami. Festiwalowi goście zachęcani są do zdobywania wiedzy o okolicy, zwiedzania pobliskich rejonów oraz uczestnictwa w licznych imprezach kończących się zazwyczaj wieczornymi koncertami. Ci, którzy wybierają odpoczynek mniej aktywny mogą się relaksować na Mierzei Kurońskiej.
 
-1°