Święto Pracy swoimi korzeniami sięga początek XIX wieku, kiedy pracownicy USA powstali dla wywalczenia 8-godzinnowego dnia pracy. Teraz podczas tego święta zwraca się uwagę na prawa pracowników, podejmuje się starania pomocy bezrobotnym, dba się o bezpieczeństwo i zdrowie pracujących. W tym dniu w wielu miastach na Litwie odbywają się pochody, organizuje się koncerty, konferencje, dyskusje i podobnego rodzaju wydarzenia.

Comments

-12°