KOWNO - Międzynarodowy Projekt Wymiany Artystycznej i Kulturalnej „Meno Linija”

W trakcie trwania projektu można będzie zapoznać się ze współczesną sztuką litewską oraz sztuką artystów zagranicznych.
 
-8°