Konferencja „LOGIN“ to największy zjazd wspólnoty internetowej i technologicznej w krajach bałtyckich. Na konferencji swoje wykłady odczytuje ponad 100 prelegentów, których śmiałe pomysły i genialne idea zmieniły świat. Na uczestników czekają także dodatkowe zajęcia, warsztaty, seminaria, konkursy. Uczestnicy konferencji zapoznają się także z wydzielającymi się na tle innych trendami przyszłorocznymi. „LOGIN“ zapewnia możliwość spotkania ciekawych ludzi, posłuchania ich opowieści sukcesu, zaczerpnięcia pomysłów i inspiracji.