Organizowany w Wilnie festiwal poezji „Tarp“ jest jedynym wydarzeniem łączącym poezję i międzydyscyplinarną sztukę audiowizualną. Organizatorzy „Tarp“ proponują rozpocząć dzień słuchając performansów poezji, po tym zwiedzić wystawy, obejrzeć filmy oraz posłuchać muzykę eklektycznego stylu, a później i programów Dj'ów. A więc ludzie z duszą artysty w festiwalu poezji „Tarp“ na pewno odnajdą siebie.

Comments