Od 2009 roku organizowany festiwal poezji i muzyki sakralnej „Ave Maria“ jest wydarzeniem, który odzwierciedla tradycje czci kultu błogosławionej Maryi na Litwie. To jest pierwszy tego typu festiwal na w tym kraju. Głównym miejscem koncertów jest kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który pozwala grać muzykę klasyczną w świetnej akustyce. Wykonawcy także mają spektakl w Muzeum Bursztynu, miejskiej bibliotece publicznej i centrum uzdrowiskowym „Energetikas“. W koncertach biorą udział uznani na skali międzynarodowej wykonawcy z Litwy i zagranicy.
-6°