Jak i cały świat, Litwa także obchodzi święto dnia Ojca, które jest wyrazem szacunku dla ojców. Na pomysł utworzenia Dnia Ojca wpadła Sonora Dodd ze Stanów Zjednoczonych, dla uczczenia trudu i zasług ojców. Miała przy tym na uwadze swojego ojca, który wiele wysiłku wkładał w samotne wychowywanie (matka zmarła wcześniej) sześciorga dzieci. To dowodzi, że zakorzenione stereotypy odnośnie do relacji dzieci-ojciec nie są regułą. A więc w pierwszy weekend czerwca obchodzone święto Dnia Ojca zaprasza wszystkich docenić swoich ojców.

Comments

-5°