Uroczystość Dnia Kraju Kłajpedzkiego obchodzi się od 1923 roku, kiedy w wyniku powstania nastąpiło połączenie Kłajpedy z Litwą. Od roku 1920 Kłajpeda należała do Francji.  Rząd litewski przez Związek Szaulisów i Naczelny Komitet Ratunkowy Małej Litwy w ramach operacji wojskowej (bardziej znanej jako „Powstanie Kłajpedzkie”) dokonał przyłączenia tzw. Małej Litwy do tzw. Wielkiej Litwy. Uznaje się to za powstanie, ponieważ żołnierze i członkowie Związku Szaulisów inscenizowali powstanie mieszkańców Kraju Kłajpedzkiego wobec władz miejskich. Corocznie w Kłajpedzie odbywa się wiele wydarzeń w celu oddania hołdu tym, którzy polegli w powstaniu.

Comments

-2°