15 lipca 1410 roku w pobliżu Tannenberga i Grunwalda została stoczona bitwa pomiędzy zjednoczonym wojskiem Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego  a siłami Zakonu Krzyżackiego. Ta bitwa nazywa się Bitwą pod Grunwaldem. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich. 1 lutego 1411 roku między stronami konfliktu został podpisany pakt pokojowy w Toruniu. Ten konflikt był jedną z największych bitew średniowiecznych i od XIX wieku stał się mitem narodowym Litwy i Polski. Teraz z okazji obchodów Bitwy Grunwaldzkiej odbywają się różne koncerty, wydarzenia, wystawy, gry i warsztaty twórcze.

Comments