Biennale Fotografii „Plungė...“ to wydarzenie, które jednoczy litewskich fotografów, członków grup fotografii, profesjonalnych fotografów, fotoreporterów i entuzjastów fotografii artystycznej, wydawców i autorów albumów fotograficznych. Na wydarzeniu odbywają się konferencje, podczas których omawia się początki fotografii, estetyka fotograficzna, archiwa zdjęć, organizuje się warsztaty twórcze i ekskursje. Oczywiście, prezentuje się wystawy indywidualne i zbiorowe. W festiwalu biorą udział fotografowie nie tylko z Litwy, ale i z zagranicy.

Comments

-6°